بابا چى کار کنم؟؟؟؟

از وقتى مدرسه ها شروع شده اگر خیلى وقت کنم یک هفته یک بار سر بزنم به نظرات ببخشید جمعه جبران مى کنم.وقت ندارم که مطلب بنویسم شما کمکم کنید.

/ 5 نظر / 7 بازدید
نرگس

نامرد جوابمو چرا نمیدی؟ عجب دوره زمونه ای شده ها!! چرا وب صدف نمیاد؟

خودم

سلام من درکت میکنم [قلب]

خودم

سلام من درکت میکنم [قلب]