زندگی باید کرد

زندگی خالی نیست

مهربانی هست‌.سیب هست ایمان هست

اری تا شقایق هست زندگی باید کرد

سهراب سپهری

 

دختری از ان سوی اسمان نظری دادن که حیفم امد همه نبینند 

به نظرم  بسیار زیباست

شاید ان روز که سهراب نوشت تا شقایق هست زندگی باید کرد

خبری از دل پر درد گل یاس نداشت

چه شقایق باشد چه کل پیچک و یاس

جای یک گل خالیست

تا نیاید مهدی زندگش زیبا نیست

/ 8 نظر / 14 بازدید
یاسمن

گوشه نــدارد که یـکـــ گوشه اش بنشینمـــ و نفسی تــازه کنمـــ ... گــرد گــرد استـــ این زمین.. ایــنــ روزگــــار ...

نفیسه

آپــــــــــــــــم[گل]

دختری از آن سوی آسمان

شاید آن روز که سهراب نوشت تا شقایق هست زندگی باید کرد خبری از دل پر درد گل یاس نداشت چه شقایق باشد چه گل پیچک و یاس جای یک گل خالیست تا نیاید مهدی زندگی زیبا نیست[گل]

بارانی آشنا و بارانی غریب

خیلی خیلی خوب گفت....[خرخون]