چیستان هاى سر کارى

چیستان های طنز می باشند که به ظاهر سخت هستند ولی خیلی آسان و سرکاری هستند!

 

1- چطوری یک زرافه را در یخچال بگذاریم؟

ابتدا در یخچال را باز میکنیم. سپس زرافه را در یخچال میگذاریم و در را میبندیم.

۲-چطور یک فیل را در یخچال بگذاریم؟

(یه کم فکر کن)

نه اشتباه گفتی. اول در یخچال رو باز میکنیم زرافه رو میزاریم بیرون سپس فیل را داخل یخچال میگذاریم.

۳- چگونه فیل را داخل ماشین بگذاریم؟

فیل را از یخچال بیرون بیرون می آوریم و در ماشین میگذاریم.

۴- شیر شاه یک جلسه میزاره همه ی حیوونها رو دعوت میکنه . همه میان به جز یه نفر. اگه گفتی کیه؟

فیل. چون هنوز تو ماشینه

۵- چند نفر میخوان از یه رودخانه پر از تمساح شناکنان برند اون طرف.اونها به سلامت میرند اون طرف.اگه گفتی چرا تمساحها نخوردنشون؟

چون تمساحها رفته بودند جلسه ی شیر شاه.

۶-اگه گفتی به یه کرم سبز که سنگ میخوره چی میگن؟

کرم سبز سنگ خوار

۷-یه نفر تو سرش یه چیز سبز میبینه که سنگ می خوره شبیه کرم هم بوده. اگه گفتی چی بوده؟

نه کرم سبز سنگ خوار نبوده چون کرم سبز سنگ خوار رفته جلسه شیر شاه.اون مرد خیالاتی شده.

۸-جلسه شیر شاه تموم شد. ولی همه حیوونها یه جا جمع شدند میدونی چه اتفاقی افتاده؟

فیله که سوار ماشین شده بود تصادف کرد و مرد. حیوونها براش ختم گرفتند

/ 7 نظر / 7 بازدید
طهورا

چيستان هاى زيبا بگزار

صدف

باشه . خوب داشتم می گفتم تو مظلومی یا منننننننن.

صدف

نه بابا . تو خوبی منم خوبم . نه پرو نه خجالتی .

صدف

مگه قرار نبود 1 و نیم برین .

صدف

اهان . خب نمی خوای حاضر شی شاید الانا برسه .

صدف

باااااااااااااای [خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ]