شباهت ملکه انگلستان و ملکه های ایران

یک روز یک مرد انگلیسی از یک شیخ مسلمان پرسید: «چرا در اسلام زنان مسلمان اجازه ندارند با مردان مصافحه

کنند؟» شیخ گفت: « آیا تو میتوانی دستهای ملکه الیزلبت را بگیری؟» مرد انگلیسی گفت:« البته که نه، فقط افراد

خاصی هستند که میتواند با ملکه مصافحه کنند .» شیخ جواب داد:« بانوان ما ملکه هستند و ملکه ها با مردان غریب

مصافحه نمیکنند

/ 2 نظر / 12 بازدید
محمد حسين

وبلاگ زيباست به ما هم سر بزن[گل]

نازى

جواب زيبايى داده وبت قشنگه دخى[نیشخند]